Sunday, September 25, 2011

Çerikunda - Törkish (4CD boxset)
Çerikunda, 60-70li yılların Türkçe müzik seçkilerini derlediği 4cd lik boxset NordPtlk etiketiyle yayınladı. Blogda yayınlanan vol.1,2,3,4 toplamaların, boxset baskısı özenle plaklardan çekilmiş ve mikslenmiştir. NordPtlk da el yapımı üretilen ilk baskı 12 kopyadır. Ayrıntılı bilgi ve iletişim için nordptlk.blogspot.com, Ayrıca Deform Müzikten temin edebilirsiniz.

Compiled with selections of Turkish music from 60-70s by Çerikunda, released this 4cd boxset from NordPtlk label. The boxset version of the vol1,2,3,4 compilations in blog, is mixed and mostly ripped from vinyls delicately for better sound quality. Handmade covers are made in NordPtlk with 12 of first edition limited copies. For more information and contact nordptlk.blogspot.com. Also can be found at Deform Müzik.

No comments:

Post a Comment